• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

De Hand Van Maradona B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen De Hand Van Maradona, verleent u hierbij toegang tot dehandvanmaradona.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

De Hand Van Maradona behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Hand Van Maradona spant zich in om de inhoud van dehandvanmaradona.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op dehandvanmaradona.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Hand Van Maradona.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op dehandvanmaradona.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Hand Van Maradona.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op dehandvanmaradona.nl. De Hand Van Maradona oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op dehandvanmaradona.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Hand Van Maradona nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Hand Van Maradona en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Hand Van Maradona, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.